Khóa màn hình Windows 8 Khóa bảo vệ màn hình cho Windows 7

Khá nhiều gói chuyển đổi và các tiện ích miễn phí có sẵn để chuyển đổi Windows 7 thành Windows 8 và nhận được một số tính năng mới trong Windows 7, Vista và XP. Gói chuyển đổi Windows 8 cho Windows 7, trình thám hiểm ruy băng cho Windows 7, Màn hình khởi động cho Windows 7 là vài phần mềm giúp bạn mang các tính năng của Windows 8 lên Windows 7.

Như chúng ta đã biết, Microsoft cũng đã giới thiệu màn hình khóa kiểu Windows Phone trong Windows 8. Màn hình khóa là màn hình mà bạn nhìn thấy sau màn hình khởi động và trước màn hình đăng nhập. Nó hiển thị ngày, giờ và cả thông báo từ các ứng dụng.

Cách đây một năm, chúng tôi đã giới thiệu cách lấy ngày và giờ của kiểu Windows 8 trên màn hình đăng nhập Windows 7 của bạn với sự trợ giúp của công cụ bên thứ ba có tên 8 Đồng hồ và Ngày cho Windows 7. Lần này, chúng tôi có một trình bảo vệ màn hình có tên ModernLogin để có được trình bảo vệ màn hình kiểu khóa Windows 8 trong Windows 7. Nói một cách đơn giản, trình bảo vệ màn hình này mô phỏng màn hình khóa của Windows 8.

ModernLogin là trình bảo vệ màn hình miễn phí cho tất cả các phiên bản Windows 7. Bạn có thể chọn hình ảnh của riêng mình làm nền màn hình khóa, chọn màu văn bản của riêng bạn, chọn kiểu đồng hồ 12 hoặc 24 giờ và đặt thứ tự ngày.

Chỉ cần tải xuống trình bảo vệ màn hình, nhấp chuột phải vào nó, nhấp Cài đặt để xem trình bảo vệ màn hình ModernLogin trong Cài đặt tiết kiệm màn hình. Chọn ModernLogin từ menu thả xuống và sau đó nhấp vào Áp dụng. Chọn trình bảo vệ màn hình và nhấp vào nút Cài đặt để đặt hình nền, màu văn bản và thay đổi các cài đặt khác.

Nói chung, ModernLogin là trình bảo vệ màn hình hoàn hảo cho người dùng Windows 7, những người đang tìm cách để có được màn hình khóa kiểu Windows 8 trong Windows 7. ModernLogin tương thích với cả phiên bản x86 và x64 của Windows 7. Chúng tôi đã thử nghiệm nó trên phiên bản x64 Windows 7 Ultimate và có thể xác nhận rằng nó hoạt động rất tốt.

Trang tải xuống (trang dịch)