Tải xuống IE10 Final cho Windows 7

Tin vui cho tất cả người dùng PC đang sử dụng phiên bản Preview Preview của Internet Explorer 10 trên Windows 7. Microsoft vừa phát hành phiên bản Internet Explorer 10 cuối cùng cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 và hiện đã sẵn sàng để tải xuống.

Người dùng muốn nâng cấp lên Internet Explorer 10 cần nhớ rằng bạn phải chạy Windows 7 với Gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows Server 2008 R2 với Gói dịch vụ 1. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows 7 hoặc Server 2008 R2 trước khi nhảy đến trang tải xuống.

Microsoft đã phát hành phiên bản Preview Preview của Internet Explorer 10 cho Windows 7 và Server 2008 R2 vào tháng 11 năm ngoái.

Xin lưu ý rằng Internet Explorer 10 thay thế Internet Explorer 9 hiện tại của bạn và bạn sẽ không thể sử dụng IE9 sau khi nâng cấp lên IE10. Tuy nhiên, bạn có thể trở lại IE9 từ IE10 bằng cách gỡ cài đặt Internet Explorer 10 từ PC của bạn.

Các trình cài đặt riêng biệt có sẵn cho các hệ thống Windows 7 32 bit và 64 bit. Hãy chắc chắn để tải đúng phiên bản. Người dùng không có ý tưởng có thể mở các thuộc tính hệ thống để kiểm tra xem PC của bạn chạy Windows 7 32 bit hay 64 bit.

Xin lưu ý rằng Internet Explorer 10 chỉ dành cho Windows 7 và không thể cài đặt trên hệ điều hành Vista và Windows XP. Nếu bạn đang sử dụng Windows XP hoặc Vista, hãy nâng cấp PC của bạn lên Windows 7 hoặc Windows 8 để trải nghiệm phiên bản trình duyệt web mới nhất của Microsoft.

Tải xuống Internet Explorer 10