Cách thêm hoặc xóa thanh người khỏi thanh tác vụ Windows 10

Với Windows 10 Fall Creators Update (phiên bản 1709), Microsoft đã giới thiệu một tính năng mới có tên My People. Tính năng được cho là sẽ được cung cấp cùng với Creators Update cho Windows 10, giúp bạn dễ dàng kết nối với gia đình và bạn bè hơn. Sử dụng tính năng này, bạn có thể trò chuyện với các liên hệ quan trọng của mình và chia sẻ ảnh với họ ngay từ thanh tác vụ.

Tính năng My People thêm thanh người vào thanh tác vụ Windows 10. Khi bạn nhấp vào biểu tượng Mọi người hoặc thanh Mọi người trên thanh tác vụ, Windows 10 sẽ hiển thị các liên hệ quan trọng của bạn. Theo mặc định, Windows 10 hiển thị các liên hệ được tương tác thường xuyên nhất trong danh sách của mọi người.

My People giúp kết nối nhanh chóng với các liên hệ của bạn để trò chuyện hoặc chia sẻ ảnh bằng các ứng dụng liên lạc yêu thích của bạn cho Windows 10. Tóm lại, tính năng My People giúp bạn truy cập danh bạ và hội thoại nhanh chóng và dễ dàng.

Theo mặc định, thanh People hoặc People xuất hiện trên thanh tác vụ. Nhưng nếu không, hoặc bạn muốn ẩn thanh People hoặc People khỏi thanh tác vụ, bạn có thể làm như vậy trong ứng dụng Cài đặt.

Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để thêm hoặc xóa thanh People khỏi thanh tác vụ Windows 10.

Phương pháp 1 trên 2

Thêm hoặc xóa thanh People khỏi thanh tác vụ Windows 10

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt. Nhấp vào biểu tượng Cá nhân hóa .

Bước 2: Nhấp vào Thanh tác vụ . Hành động này sẽ mở tất cả các cài đặt trên thanh tác vụ.

Bước 3: Trong phần Mọi người, tắt Hiển thị mọi người trên thanh tác vụ để ẩn thanh Mọi người khỏi thanh tác vụ. Tương tự, bật tùy chọn tương tự để hiển thị thanh People trên thanh tác vụ.

Phương pháp 2 trên 2

Hiển thị hoặc ẩn thanh People trong thanh tác vụ

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng People trên thanh tác vụ để xem danh sách.

Bước 2: Nhấp vào ba dấu chấm nhỏ (xem hình bên dưới) để xem cài đặt thanh Mọi người và tùy chọn liên hệ mới. Nhấp vào tùy chọn cài đặt thanh People .

Bước 3: Trong phần Mọi người, tắt Hiển thị mọi người trên thanh tác vụ để xóa thanh Mọi người khỏi thanh tác vụ. Bật tùy chọn để thêm thanh People vào thanh tác vụ. Đó là nó!

Hy vọng bạn tìm thấy điều này hữu ích!