Tùy chọn nâng cấp Windows XP, Vista, & Windows 7 lên Windows 8

Tin vui cho tất cả người dùng Windows XP, Vista và Windows 7! Microsoft vừa thông báo rằng người dùng Windows XP, Vista và Windows 7 sẽ có thể nâng cấp lên Windows 8 Pro chỉ với 39, 99 đô la tại 131 thị trường! Và điều tuyệt vời nhất là người dùng Windows 8 Pro sẽ có thể thêm Windows Media Center miễn phí bằng tùy chọn Thêm tính năng!

Theo một bài viết được đăng trên blog của nhóm Windows, người dùng Windows XP, Vista và Windows 7 sẽ đủ điều kiện nâng cấp lên Windows 8 Pro chỉ với 39, 99 đô la khi có sẵn (nhiều khả năng là vào tháng 10 năm nay) và ưu đãi sẽ bắt đầu vào ngày 31 tháng 1 năm 2013 .

Vài ngày trước, Microsoft cũng đã thông báo rằng người dùng mua PC mới (từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 31 tháng 1 năm 2013) được cài đặt sẵn Windows 7 Home Basic, Home Premium, Professional hoặc Ultimate phiên bản sẽ có thể mua bản nâng cấp lên Windows 8 chỉ với 14, 99 đô la (Mỹ).

Khi mọi người sử dụng Windows.com để mua bản nâng cấp lên Windows 8, Trợ lý nâng cấp Windows 8 sẽ kiểm tra các vấn đề tương thích trước khi tải xuống và cài đặt bản sao Windows của bạn. Nâng cấp Trợ lý cũng sẽ cho phép bạn tạo tệp USB hoặc ISO có thể khởi động cho mục đích sao lưu.

Người dùng đang nâng cấp từ Windows 7 lên Windows 8 sẽ có thể mang mọi thứ từ tệp cá nhân đến ứng dụng đến cài đặt. Nếu bạn đang nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8, bạn sẽ không thể giữ các ứng dụng và cài đặt của mình trong quá trình nâng cấp. Bạn sẽ chỉ có thể mang theo các tệp cá nhân. Và nếu bạn đến từ Vista đến Windows 8, bạn sẽ có thể giữ các cài đặt Windows và các tệp cá nhân của mình.

Người dùng Windows 8 Release Preview sẽ không nhận được bất kỳ ưu đãi khuyến mãi nâng cấp nào nhưng sẽ có tùy chọn để di chuyển các tệp cá nhân của bạn trong quá trình nâng cấp.

Tuy nhiên, mọi người nâng cấp từ Windows 8 Release Preview với giấy phép cơ bản cho XP, Vista hoặc Windows 7 đủ điều kiện nhận ưu đãi nâng cấp. Vì vậy, ngay cả khi bạn đã thực hiện cài đặt sạch Windows 8 Release Preview bằng cách định dạng phân vùng XP, Vista hoặc Windows 7, bạn vẫn có thể sử dụng giấy phép chính hãng của các phiên bản Windows trước (XP, Vista hoặc Windows 7) để nhận ưu đãi .