Style7: Cài đặt & Quản lý Chủ đề Windows 7 cơ bản đầy màu sắc

Như bạn có thể biết, Windows 7 không cho phép bạn thay đổi màu sắc của các chủ đề cơ bản của Aero. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows 7 Basic hoặc bất kỳ phiên bản nào khác có chủ đề cơ bản, thì chúng tôi có một ứng dụng hay cho phép bạn có các chủ đề cơ bản đầy màu sắc.

Style7 là một ứng dụng tiện dụng mang đến hàng chục chủ đề cổ điển cho Windows 7. Sau khi ứng dụng được cài đặt, bạn có thể xem tất cả các chủ đề đã cài đặt bằng cách khởi chạy ứng dụng Style7. Để áp dụng một chủ đề, chọn một chủ đề từ danh sách thả xuống và nhấp vào nút Ok.

Để cài đặt một chủ đề cơ bản mới, chọn Cài đặt chủ đề mới trong danh sách thả xuống của chủ đề và duyệt đến tệp chủ đề (.style) mà bạn muốn cài đặt.

Xin lưu ý rằng bạn cần cài đặt phần mềm UxStyle Core trước khi cài đặt Style7. Bạn cũng có thể muốn tải xuống hơn 15 chủ đề cơ bản đầy màu sắc cho Windows 7.

Tải xuống Style7