O & O AutoBackup: Tự động sao lưu tệp và thư mục vào ổ USB

Phần mềm O & O nổi tiếng với tiện ích O & O Defrag. Phần mềm O & O vừa phát hành một phần mềm mới có tên O & O AutoBackup để sao lưu và đồng bộ hóa các tệp giữa PC và ổ đĩa ngoài. AutoBackup có giao diện người dùng dễ sử dụng và cho phép bạn nhanh chóng sao lưu các tệp và thư mục tự động.

Sau khi cài đặt, một biểu tượng nhỏ của AutoBackup nằm trong vùng thông báo (khay hệ thống) và hiển thị thông tin trạng thái và cũng cho phép truy cập vào các cài đặt sao lưu. Trong lần chạy đầu tiên, AutoBackup sao chép tất cả dữ liệu nguồn vào ổ đĩa ngoài.

Mỗi khi bạn kết nối ổ đĩa ngoài được chọn và cấu hình trước đó với PC, AutoBackup sẽ tự động kiểm tra các thay đổi đối với các tệp và thư mục đã có trên ổ đĩa ngoài và thực hiện hành động được chọn trước.

O & O AutoBackup chính thức hỗ trợ cả hai phiên bản x86 và x64 của các hệ điều hành Windows XP, Vista và Windows 7. Nhưng trong thử nghiệm của chúng tôi, nó cũng hoạt động tốt trên Windows 8 (x64) mà không gặp vấn đề gì. Vì vậy, bạn cũng có thể sử dụng AutoBackup trên Windows 8.

Xin lưu ý rằng AutoBackup không phải là một phần mềm miễn phí . Nhưng bạn có thể đăng ký phiên bản đầy đủ của phần mềm này cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2012 . Truy cập trang tải về để lấy bản sao miễn phí của bạn!

Cách sử dụng AutoBackup

Bước 1: Tải xuống, cài đặt và kích hoạt sản phẩm.

Bước 2: Nhấp vào nút duyệt để duyệt đến vị trí bạn muốn sao lưu hoặc đồng bộ hóa. Bạn có thể thêm nhiều thư mục và ổ đĩa làm nguồn dữ liệu.

Bước 3: Tiếp theo, kết nối ổ cứng ngoài của bạn và sau đó chọn nó làm ổ đĩa đích. Nếu bạn không thể thấy ổ đĩa ngoài trong danh sách ổ đĩa đích khả dụng, hãy sử dụng nút refresh.

Bước 4: Cuối cùng, chọn một trong các tùy chọn sau và nhấp vào nút lưu.

# Sao chép tất cả dữ liệu nguồn trong một thư mục trên ổ đĩa đích.

# Sao chép tất cả dữ liệu nguồn được sửa đổi và mới, không xóa dữ liệu.

# Thực hiện đồng bộ hóa, tức là áp dụng tất cả các thay đổi và xóa tệp.

Chúng tôi khuyên bạn nên chọn tùy chọn thứ hai (Sao chép tất cả dữ liệu nguồn được sửa đổi và mới, không xóa dữ liệu). Sau khi hoàn thành, nhấp vào nút Lưu và nhấp vào nút thực thi.

Nhìn chung, một tiện ích tốt từ Phần mềm O & O nhưng nó không phải là phần mềm miễn phí. Microsoft SyncToy và EasUs TodoBackup là hai lựa chọn thay thế miễn phí mà bạn nên thử trước khi tải xuống AutoBackup.