Cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị Office 2010

Gần đây, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách tải xuống và cài đặt Gói giao diện ngôn ngữ cho bộ Microsoft Office 2010. Để sử dụng Gói ngôn ngữ đã cài đặt, bạn cần chọn và áp dụng nó.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi ngôn ngữ Office 2010. Lưu ý rằng bạn không thể sử dụng gói ngôn ngữ Office 2010 Beta cho bộ RTM.

1 . Khởi chạy một ứng dụng Office 2010 (Word, Excel hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác).

2 . Chuyển đến menu Tệp và bấm Tùy chọn để mở hộp cài đặt. Trong ngăn bên trái, bấm vào tab Ngôn ngữ để xem danh sách các ngôn ngữ đã cài đặt. Nếu bạn chưa cài đặt gói ngôn ngữ, vui lòng làm theo cách cài đặt hướng dẫn gói ngôn ngữ Office 2010 của chúng tôi.

3 . Tiếp theo, bên dưới Chọn ngôn ngữ hiển thị, chọn ngôn ngữ mới của bạn và nhấp vào Đặt làm nút mặc định . Bạn cũng có thể đặt ngôn ngữ mới làm ngôn ngữ trợ giúp bằng cách nhấp vào nút Đặt làm mặc định trong ngôn ngữ Trợ giúp.

4 . Nhấn vào nút Ok . Bạn sẽ được yêu cầu khởi động lại chương trình Office và làm như vậy sẽ thay đổi ngôn ngữ hiển thị Office 2010 của bạn.

5 . Bạn xong việc rồi!

Nếu bạn đã tải xuống phiên bản dùng thử của Office 2010 RTM, hãy tham khảo cách mở rộng hướng dẫn thời gian dùng thử Office 2010 để sử dụng bộ Office 2010 trong 180 ngày.