Hiển thị hoặc ẩn hình ảnh OneDrive trong ứng dụng hình ảnh trong Windows 10

Nếu bạn đang đọc bài viết này, có lẽ bạn đã thấy hình ảnh được lưu trong tài khoản OneDrive của mình trong ứng dụng Ảnh và muốn ngăn ứng dụng Ảnh hiển thị chúng.

Theo cài đặt mặc định, khi bạn mở ứng dụng Ảnh, nó sẽ hiển thị ảnh của bạn trong tài khoản OneDrive cùng với ảnh ở các vị trí khác trên PC.

Ứng dụng Ảnh sẽ tự động hiển thị ảnh được lưu trữ trong tài khoản OneDrive nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào Windows 10 hoặc bạn đã đăng nhập vào OneDrive.

Nếu bạn không muốn ứng dụng Ảnh hiển thị ảnh được lưu trong OneDrive, bạn có thể định cấu hình ứng dụng Ảnh không hiển thị hình ảnh từ tài khoản OneDrive. Đây là cách để làm điều đó.

Ngăn ứng dụng Ảnh hiển thị hình ảnh OneDrive trong Windows 10

Bước 1: Mở ứng dụng Ảnh. Nhấp vào ba dấu chấm (tham khảo hình bên dưới) và sau đó nhấp vào Cài đặt để mở trang cài đặt của nó.

Bước 2: Trong phần Microsoft OneDrive, hãy tắt Hiển thị nội dung chỉ trên đám mây của tôi từ tùy chọn tài khoản OneDrive để ngăn ứng dụng Ảnh hiển thị hình ảnh của bạn từ OneDrive.

Hiển thị hình ảnh OneDrive trong ứng dụng Ảnh

Và nếu bạn đang sử dụng tài khoản người dùng cục bộ trên Windows 10, bạn có thể định cấu hình ứng dụng Ảnh để hiển thị ảnh OneDrive. Đây là cách để làm điều đó.

Bước 1: Mở ứng dụng Ảnh, nhấp vào biểu tượng ba chấm rồi bấm Cài đặt .

Bước 2: Trong phần Microsoft OneDrive, bật Hiển thị nội dung chỉ trên đám mây của tôi từ tùy chọn tài khoản OneDrive . Bây giờ bạn sẽ thấy hộp thoại đăng nhập OneDrive.

Bước 3: Nhập chi tiết đăng nhập OneDrive của bạn và bấm vào tùy chọn đăng nhập.

Lưu ý rằng nếu bạn đã thêm tài khoản Microsoft của mình vào ứng dụng Thư, bạn sẽ nhận được hộp thoại chứa tất cả các tài khoản Microsoft hiện đang được thêm vào ứng dụng Thư hoặc tài khoản được lưu trên PC của bạn. Bạn chỉ cần nhấp vào tài khoản Microsoft của mình để tự động đăng nhập vào OneDrive và bắt đầu thấy hình ảnh OneDrive trong ứng dụng Ảnh.

Bước 4: Cuối cùng, chọn nếu bạn muốn xem hình ảnh từ thư mục ảnh OneDrive hoặc tất cả các thư mục trong tài khoản OneDrive của bạn.

Như bạn có thể thấy trong hình trên, trang hiển thị tổng dung lượng có sẵn trong tài khoản OneDrive của bạn và không gian hiện đang sử dụng.

Bạn có biết rằng bạn có thể ngăn tất cả các ứng dụng hoặc ứng dụng cụ thể truy cập các thư mục tài liệu, hình ảnh và video trong Windows 10 không?