Cách cài đặt ứng dụng web Google Chrome

Giờ đây, Google Web Store đã có hàng trăm ứng dụng miễn phí và trả phí, nhiều bạn có thể muốn dùng thử một số ứng dụng miễn phí trước khi cài đặt các ứng dụng phải trả tiền. Tất nhiên, để có thể cài đặt các ứng dụng trả phí, bạn cần có tài khoản Google, tài khoản thanh toán Google và thẻ tín dụng (Discover, American Express, MasterCard, Visa, Solo hoặc Visa Electron).

Có rất nhiều ứng dụng miễn phí trực tiếp trên cửa hàng bao gồm các ứng dụng phổ biến như Ever Note, TweetDeck, Seesmic, trò chơi Google Packman, v.v. Nếu bạn sẵn sàng cài đặt các ứng dụng miễn phí, đây là cách cài đặt.

Xin lưu ý rằng các ứng dụng cửa hàng web hiện chỉ khả dụng cho người dùng Chrome Hoa Kỳ và yêu cầu Google Chrome 8.0 trở lên.

1 . Truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến trong trình duyệt Chrome của bạn và đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google.

2 . Duyệt các ứng dụng web có sẵn trong chín loại khác nhau.

3 . Nhấp vào một ứng dụng web để có được trang chi tiết. Nếu đó là một ứng dụng miễn phí, bạn sẽ thấy nút Cài đặt cùng với chi tiết ứng dụng.

4 . Nhấp vào nút Cài đặt . Tất cả các ứng dụng web đã cài đặt sẽ xuất hiện trên trang tab mới trong trình duyệt.

5 . Đó là nó.

Để gỡ cài đặt ứng dụng, nhấp chuột phải vào biểu tượng ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt, sau đó chọn Gỡ cài đặt.