Khắc phục: Đã xảy ra sự cố khi bắt đầu Lỗi thiết lập khi chạy Công cụ tạo phương tiện

Kể từ khi Windows 10 ra mắt vào năm 2015, Microsoft đã cho phép người dùng PC tải xuống Windows 10 ISO trực tiếp từ Microsoft bằng Công cụ Tạo phương tiện chính thức và có thể sử dụng cùng một công cụ để nâng cấp cài đặt Windows 7/8 lên Windows 10.

Đôi khi, trong khi mở Công cụ tạo phương tiện, bạn có thể nhận được Có một vấn đề khi bắt đầu Cài đặt. Đóng công cụ, khởi động lại PC của bạn, rồi thử chạy lại công cụ thông báo lỗi.

Thông báo lỗi thường hiển thị nếu trước đó bạn đã đóng Công cụ tạo phương tiện trong khi nó đang tải xuống ISO hoặc trong khi nó đang cố nâng cấp cài đặt hiện tại của bạn lên Windows 10.

Nếu có lỗi thì có vấn đề khi bắt đầu Cài đặt. Đóng công cụ, khởi động lại PC của bạn, rồi thử chạy lại công cụ, xuất hiện, bạn có thể thử các giải pháp được đưa ra dưới đây để sửa lỗi và sử dụng Công cụ tạo phương tiện mà không gặp sự cố nào.

Chúng tôi khuyên bạn nên khởi động lại PC một lần và thử chạy lại công cụ trước khi thử các giải pháp được đưa ra dưới đây.

Giải pháp 1

Chạy Công cụ tạo phương tiện với tư cách quản trị viên

Bước đầu tiên, chúng tôi khuyên bạn nên thử chạy Công cụ tạo phương tiện với tư cách quản trị viên.

Giải pháp 2

Chạy Trình khắc phục sự cố Windows Update

Chạy trình khắc phục sự cố Windows Update thường khắc phục sự cố này. Để khởi chạy trình khắc phục sự cố:

Bước 1: Mở Bảng điều khiển. Thay đổi Chế độ xem theo thành biểu tượng Nhỏ .

Bước 2: Nhấp vào Khắc phục sự cố để mở cửa sổ khắc phục sự cố.

Bước 3: Trên khung bên trái, nhấp vào Xem tất cả để xem tất cả các trình khắc phục sự cố tích hợp. Cuộn xuống để xem trình khắc phục sự cố Windows Update . Nhấp đúp vào cùng để khởi chạy nó. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất khắc phục sự cố.

Hoặc, điều hướng đến ứng dụng Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Khắc phục sự cố để khởi chạy trình gỡ rối Windows Update.

Giải pháp 3

Xóa $ Windows. ~ BT & $ Windows. ~ Thư mục WS

Trong thư mục gốc của ổ đĩa cài đặt Windows, bạn có thể thấy hai thư mục có tên $ Windows. ~ BT & $ Windows. ~ WS. Các thư mục này được ẩn theo mặc định, vì vậy bạn cần định cấu hình File Explorer để hiển thị các mục ẩn để xem chúng. Xóa các thư mục này cũng có thể giúp bạn khắc phục sự cố. Tham khảo cách xóa $ Windows. ~ BT & $ Windows. ~ Các thư mục WS trong hướng dẫn Windows 10 để biết hướng dẫn từng bước.

Giải pháp 4

Tải xuống Windows 10 ISO mà không cần công cụ tạo phương tiện

Nếu lỗi xuất hiện ngay cả sau khi thử các giải pháp được cung cấp ở trên, hãy tải xuống Windows 10 ISO từ Microsoft mà không có Công cụ tạo phương tiện. Nếu bạn đang tìm cách nâng cấp lên Windows 10, hãy tải xuống tệp ISO của Windows 10, gắn ISO và sau đó khởi chạy tệp cài đặt.