Cách chạy chương trình với tư cách quản trị viên từ tài khoản chuẩn mà không cần nhập mật khẩu

Chạy chương trình với tư cách quản trị viên khá dễ dàng trong Windows 10. Bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào chương trình mà bạn muốn chạy với quyền quản trị viên và sau đó nhấp vào Chạy với tư cách quản trị viên. Người ta cũng có thể nhập tên của chương trình trong hộp tìm kiếm và sau đó nhấn đồng thời phím Ctrl + Shift + Enter để khởi chạy chương trình với quyền quản trị viên.

Chạy chương trình với tư cách quản trị viên từ tài khoản người dùng chuẩn

Vấn đề với tính năng này là khi bạn đang sử dụng một tài khoản không phải là tài khoản quản trị viên. Bất cứ khi nào bạn cố gắng chạy một chương trình yêu cầu quyền quản trị viên từ một tài khoản tiêu chuẩn, bạn luôn cần nhập mật khẩu tài khoản quản trị viên để khởi chạy chương trình. Mặc dù đây là một tính năng bảo mật, nhưng nếu bạn muốn chạy một chương trình với quyền quản trị rất thường xuyên, điều này có thể khá khó chịu.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản chuẩn và thường khởi chạy chương trình với quyền quản trị viên, thì bạn có thể tìm cách khởi chạy chương trình mà không phải nhập mật khẩu tài khoản quản trị viên mỗi lần.

Công cụ RunAs

RunAs Tool là một phần mềm miễn phí được thiết kế để giúp người dùng tài khoản tiêu chuẩn chạy các chương trình với quyền quản trị mà không cần nhập mật khẩu tài khoản quản trị viên mỗi lần.

Bạn chỉ cần nhập mật khẩu tài khoản quản trị viên một lần và bạn sẽ không được yêu cầu nhập mật khẩu trong khi khởi chạy chương trình Bạn sẽ chỉ thấy lời nhắc Kiểm soát tài khoản người dùng nơi bạn cần nhấp vào nút Có để khởi chạy chương trình với tư cách quản trị viên.

Chương trình này có ích cho người dùng đã và đang sử dụng tài khoản người dùng chuẩn để bảo mật và bất kỳ lý do nào khác. Nếu bạn thường cần chạy các chương trình với tư cách quản trị viên từ tài khoản người dùng chuẩn, chương trình này có thể tiết kiệm nhiều thời gian.

Nếu bạn tự hỏi liệu chương trình có tương thích với tài khoản Microsoft không, vâng, chương trình hoàn toàn tương thích với tài khoản Microsoft. Đó là, bạn có thể sử dụng chương trình này ngay cả khi bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào tài khoản quản trị viên của Windows 10.

Dưới đây là cách sử dụng RunAsTool trên Windows 10:

Bước 1: Truy cập trang này và tải xuống tệp RunAsTool.zip. Giải nén tệp zip vào một thư mục hoặc máy tính để bàn để có được tệp thực thi RunAsTool.

Bước 2: Khởi chạy RunAs Tool trong tài khoản tiêu chuẩn của bạn. Đây là một phần mềm di động và do đó không cần cài đặt.

Bước 3: Trong lần chạy đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu chọn tài khoản quản trị viên và nhập mật khẩu cho cùng.

Bước 4: Kéo và thả các phím tắt của chương trình mà bạn muốn khởi chạy với quyền quản trị viên từ tài khoản chuẩn mà không cần nhập mật khẩu tài khoản quản trị viên mỗi lần.

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào menu Tệp, bấm Thêm tệp rồi duyệt đến chương trình thực thi của chương trình mà bạn muốn thêm.

Và nếu bạn không thể thấy cửa sổ ở trên với các tùy chọn để kéo và thả, hãy nhấp vào menu Tệp và sau đó nhấp vào khởi chạy lại trong chế độ Chỉnh sửa.

Bước 5: Khi tất cả các chương trình đã được thêm vào, nhấp chuột phải vào từng biểu tượng của chương trình, nhấp vào Tạo lối tắt và sau đó chọn vị trí làm máy tính để bàn hoặc bất kỳ vị trí nào khác. Đó là nó!

Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào bạn nhấp vào các phím tắt mới này, các chương trình đó sẽ được khởi chạy với quyền quản trị mà không cần nhắc bạn nhập mật khẩu.

Những ai muốn sử dụng phần mềm này trên nhiều PC có thể sử dụng tùy chọn danh sách Nhập và Xuất để nhanh chóng thêm tất cả các chương trình đó vào danh sách của Công cụ RunAs trên PC khác của bạn.

RunAs Tool tương thích với cả phiên bản 32 bit và 64 bit của Windows 10, Windows 8.1 và Windows 7.