Cách đổi tên tài khoản khách trong Windows 7

Giống như trường hợp của các phiên bản Windows trước, Windows 7 cũng có tài khoản Guest có thể được sử dụng bởi những người cần truy cập tạm thời vào PC của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể cho phép bạn bè và thành viên gia đình truy cập PC bằng tài khoản Guest, vì họ không thể cài đặt chương trình mới, sử dụng các chương trình hiện có được cài đặt cho các tài khoản người dùng khác và cũng không thể xóa dữ liệu khỏi PC.

Nếu bạn đã bật tài khoản Khách trên PC (Mở Tài khoản người dùng và sau đó nhấp vào Thêm tài khoản mới để bật Tài khoản khách), bạn có thể muốn thay đổi tên Khách mặc định của tài khoản vì nhiều lý do. Có thể bạn không thích cái tên Guest; hoặc có thể bạn muốn tăng cường bảo mật bằng cách đổi tên tài khoản thành tên mà những kẻ tấn công không thể đoán được.

Liên quan: Cách xóa mật khẩu tài khoản quản trị Windows 7.

Đổi tên hoặc thay đổi tên tài khoản Khách là một công việc khá đơn giản trong Windows nếu bạn có quyền truy cập vào Cài đặt chính sách nhóm. Điều quan trọng cần lưu ý là Trình chỉnh sửa chính sách nhóm chỉ có trong các phiên bản Chuyên nghiệp, Doanh nghiệp và Cuối cùng của Windows 7. Tuy nhiên, có một cách giải quyết để kích hoạt Chính sách nhóm trong các phiên bản Windows 7 của Starter, Home Basic và Home Premium.

Nếu bạn cảm thấy nhàm chán với tên tài khoản Khách, bạn có thể đổi tên nó bằng một vài cú nhấp chuột. Đây là cách để làm cho nó xảy ra:

Bước 1: Nhập Chính sách bảo mật cục bộ vào hộp tìm kiếm trong menu Bắt đầu và sau đó nhấn enter để khởi chạy cửa sổ Chính sách bảo mật cục bộ.

Bước 2: Bây giờ, di chuyển đến Chính sách cục bộ và sau đó Tùy chọn bảo mật .

Bước 3: Trong khung bên phải, bấm đúp vào Tài khoản: Đổi tên mục tài khoản khách để mở thuộc tính của nó.

Bước 4: Đổi tên tên khách mặc định với tên bạn muốn.

Bước 5: Nhấn Ok để đổi tên tài khoản.

Mẹo: Bạn cũng có thể đổi tên tài khoản Quản trị viên bằng cách bấm đúp vào Đổi tên tài khoản quản trị viên trong Tùy chọn bảo mật (ngay phía trên đổi tên tùy chọn tài khoản khách).

Cách thêm hoặc xóa tài khoản người dùng bằng hướng dẫn Dấu nhắc Lệnh cũng có thể khiến bạn quan tâm.