Cách sử dụng vLite mà không cần cài đặt WAIK

CẬP NHẬT: Hướng dẫn này không còn hoạt động. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử công cụ RT Seven Lite (miễn phí) để tạo cài đặt Windows 7 không giám sát và cũng tích hợp trình điều khiển và cập nhật. Win Integrater cũng là một công cụ miễn phí khác với bộ tính năng tương tự.

vLite, bản gốc được phát hành để tinh chỉnh và tùy chỉnh thiết lập hệ điều hành Windows Vista cũng hỗ trợ Windows 7. Đây là một trong những công cụ cấu hình Windows miễn phí tốt nhất dành cho Vista cũng như Windows 7. Nó cho phép bạn tích hợp hotfix, cập nhật, trình điều khiển và gói dịch vụ vào thiết lập và tạo tệp ISO có thể khởi động không giám sát.

Người dùng muốn xóa một hoặc nhiều thành phần khỏi phương tiện cài đặt cũng có thể sử dụng công cụ này. Chẳng hạn, bạn có thể xóa các trò chơi, tính năng Windows Media Player, Media Center và Windows Firewall khỏi thiết lập.

Chúng tôi đã viết blog về vLite cho Windows 7 và cả cách sử dụng vLite để tích hợp trình điều khiển vào thiết lập Windows 7 và tạo thiết lập Windows 7 không giám sát. Nếu bạn đã thử các phiên bản gần đây của phần mềm vLite, có lẽ bạn biết vấn đề này.

Khi bạn cài đặt và chạy vLite lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt WAIK (Bộ cài đặt tự động của Windows). Mặc dù WAIK có sẵn để tải xuống miễn phí tại Microsoft Download Center (cảm ơn Microsoft), tải xuống tệp mammoth1.3GB không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với người dùng kết nối internet tốc độ thấp.

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi có một mẹo nhỏ giúp bạn tránh tải xuống tệp 1, 3 GB. Lưu ý rằng chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt WAIK từ Microsoft nếu bạn có kết nối internet tốt. Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp dưới đây để tránh cài đặt WAIK:

Sử dụng vLite mà không cần cài đặt WAIK trong Windows 7

Bước 1: Tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của vLite từ đây.

Bước 2: Bây giờ bạn đã cài đặt vLite, tải xuống tệp RAR này (tệp này không còn khả dụng).

Bước 3: Giải nén tệp RAR để lấy thư mục và tệp dll.

Bước 4: Sao chép thư mục wimfltr vào thư mục C: \ Program Files \ vLite (C là ổ đĩa Windows 7 của bạn), đồng thời sao chép tệp wimgapi.dll vào cùng thư mục.

Bước 5: Khởi chạy chương trình vLite mà không gặp vấn đề gì.