Cách khắc phục sự cố tìm kiếm Windows 7

Mặc dù tính năng tìm kiếm menu Start được giới thiệu với Windows Vista, Microsoft đã cải tiến tính năng này trong Windows 7 và mạnh mẽ và chính xác hơn trong phiên bản Windows mới nhất.

Như bạn đã biết, hộp tìm kiếm có trong menu Bắt đầu của Windows 7 rất hữu ích để nhanh chóng tìm thấy tệp hoặc chương trình mà không phải điều hướng qua màn hình Bắt đầu. Chỉ cần nhập một vài chữ cái sẽ hiển thị một danh sách các tập tin phù hợp, chương trình, tài liệu, hình ảnh, âm nhạc và các tập tin khác. Tìm kiếm menu Start có lẽ là một trong những tính năng tốt nhất có trong các phiên bản Windows gần đây.

Có khá nhiều người dùng đang gặp sự cố tìm kiếm menu Start trong Windows 7. Nếu vì lý do nào đó, tìm kiếm menu Start không hiển thị kết quả chính xác, bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách cài đặt hotfix có sẵn cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

Theo hỗ trợ của Microsoft, đôi khi tìm kiếm trong menu Bắt đầu chỉ hiển thị các tiêu đề danh mục của kết quả tìm kiếm được phân loại được hiển thị, chẳng hạn như Chương trình, Bảng điều khiển và Tài liệu. Để khắc phục sự cố, bạn có thể chọn phương pháp khắc phục thủ công hoặc tự động.

Khắc phục sự cố tìm kiếm Windows 7

Chạy trình khắc phục sự cố tìm kiếm

Có một trình khắc phục sự cố tích hợp có trong Windows 7 để tự động khắc phục các sự cố tìm kiếm. Vui lòng chạy tương tự trước khi thử các phương pháp hoặc công cụ khác.

Khắc phục sự cố tìm kiếm thông qua Registry

Bước 1: Nhập regedit vào hộp tìm kiếm trong menu Bắt đầu và nhấn enter để khởi chạy Windows Registry Editor. Hoặc, nhập regedit trong hộp thoại Run (sử dụng Windows + R để khởi chạy Run) và nhấn enter để mở tương tự.

Bước 2: Điều hướng đến khoá đăng ký sau:

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ FolderTypes \ {ef87b4cb-f2ce-4785-8658-4ca6c63e38c6}

Bước 3: Nhấp chuột phải vào khóa phụ này, sau đó chọn Xóa .

Bước 4: Khởi động lại máy của bạn để khắc phục sự cố.

Bước 5: Xong!

Cách khắc phục tự động:

Bước 1: Tải xuống hotfix từ Microsoft.

Bước 2: Cài đặt hotfix và sau đó khởi động lại máy của bạn.