Tải xuống chủ đề Office 2010 cho Windows 7

Đầu tiên, nó là dành cho Firefox, bây giờ là cho Windows 7! Vâng, chúng tôi đang nói về chủ đề Microsoft Office 2010.

Chủ đề Office 2010 cho Windows 7 mang đến cho Windows 7 Office 2010 của bạn cảm ứng chỉ bằng cách thay thế một số tệp hệ thống. Chủ đề mang đến một số cải tiến UI Office 2010 như orb menu Start, nút điều hướng, con trỏ, Office 2010 di chuột trong danh sách yêu thích và hơn thế nữa.

Cài đặt chủ đề cũng đơn giản. Bạn có thể giới thiệu tập tin của tôi đọc tập tin của tôi trong gói chủ đề để biết quy trình cài đặt.

Bạn cũng có thể tham khảo cách cài đặt chủ đề của bên thứ ba trong hướng dẫn Windows 7. Gói đi kèm với tất cả các tệp và công cụ được yêu cầu để cài đặt thành công chủ đề trong Windows 7 (x86).

Tải về chủ đề

Đồng thời kiểm tra: chủ đề Office 2010 cho Firefox.