Trình thay đổi tệp System32 cho Windows 7 x64 và x86

Như tên cho thấy, System32 File Changer là một tiện ích độc lập di động để nhanh chóng thay thế các tệp hệ thống mặc định bằng các tệp tùy chỉnh. Chúng tôi đã giới thiệu một vài công cụ miễn phí như Windows 7 System File Alternacer và Seven File Alternacer để thực hiện cùng một nhiệm vụ.

Có thể sử dụng Trình thay thế tệp System32 để cài đặt nhanh các kiểu hình ảnh của bên thứ ba trong Windows 7 vì hầu hết các kiểu trực quan này thường yêu cầu thay thế các tệp hệ thống mặc định.

Chạy công cụ, kéo và thả tệp hệ thống cần thay thế vào hộp thoại. Và sau đó kéo và thả tệp mới vào biểu tượng của System32 File Changer. Công cụ này hoạt động tốt trên cả hai phiên bản x86 và x64 của Windows 7. Công cụ tạo bản sao lưu của tệp gốc trước khi thay thế bằng tệp mới.

Trước khi sử dụng công cụ này, đảm bảo rằng bạn có một hoặc nhiều điểm khôi phục hệ thống để bạn có thể trở lại trạng thái hệ thống mặc định trong tính năng. Và, nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với các tệp hệ thống, hãy thử sửa chữa các tệp hệ thống bằng cách làm theo hướng dẫn của chúng tôi để sửa chữa hướng dẫn tệp hệ thống Windows 7.

Tải xuống Trình thay đổi tệp System32