Cách sử dụng các bước ghi vấn đề trong Windows 7

Cùng với nhiều tính năng mới khác, Windows 7 được tích hợp một tính năng độc đáo mới có tên là Vấn đề ghi bước . Các bước ghi vấn đề rất hữu ích nếu bạn muốn hiển thị các bước cần phải tuân theo để hoàn thành một hoặc nhiều nhiệm vụ cho người khác.

Nói một cách đơn giản, bạn có thể sử dụng Trình ghi các bước sự cố để tự động ghi lại các bước bạn thực hiện trên máy tính, bao gồm mô tả văn bản về nơi bạn nhấp và hình ảnh của màn hình trong mỗi lần nhấp.

Một ưu điểm khác của PSR là bạn cũng có thể xem các bước được ghi dưới dạng trình chiếu. Nếu bạn muốn dạy một số tính năng của Windows 7 cho gia đình hoặc bạn bè của bạn, thì đây là công cụ hoàn hảo cho bạn.

Sử dụng các bước ghi vấn đề trong Windows 7

Bước 1: Bạn có thể khởi chạy các bước ghi vấn đề bằng cách nhập psr trong menu Bắt đầu và sau đó nhấn enter.

Bước 2: Sau khi Trình ghi các bước sự cố được khởi chạy, nhấp vào nút Bắt đầu ghi để bắt đầu ghi lại các bước của bạn. Bạn có thể ghi lại bất kỳ số bước nào bằng PSR.

Bước 3: Khi bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của mình, chỉ cần nhấn nút Dừng ghi để đóng quá trình ghi và lưu tệp vào vị trí bạn muốn.

Bước 4: PSR lưu các bản ghi trong tệp ZIP. Bạn có thể sử dụng tính năng trích xuất tệp mặc định hoặc bất kỳ công cụ nào khác như 7-Zip hoặc WinRAR để giải nén tệp.

Bước 5: Nhấp đúp vào tệp tiện ích mở rộng MHT để xem tất cả các bước đã ghi trong trình duyệt của bạn hoặc dưới dạng trình chiếu.

Lưu ý rằng Trình ghi các bước sự cố sẽ không ghi lại văn bản bạn nhập trong khi ghi. Để thêm văn bản vào ảnh chụp màn hình của bạn, hãy sử dụng thêm tính năng nhận xét văn bản có sẵn trong công cụ PSR.

Để đặt trước vị trí đầu ra của tệp được ghi, hãy mở Cài đặt trong PSR và duyệt đến vị trí mong muốn. Bạn cũng có thể bật / tắt tính năng chụp màn hình và số lần chụp màn hình gần đây để lưu trữ bằng cài đặt.