Biểu tượng File Explorer bị thiếu từ menu bắt đầu trong Windows 10

Với cài đặt mặc định, Windows 10 hiển thị biểu tượng File Explorer ở phía dưới bên trái của menu Start cũng như trên thanh tác vụ để người dùng có thể nhanh chóng khởi chạy File Explorer. Trong khi File Explorer mở để truy cập nhanh theo mặc định, bạn có thể định cấu hình File Explorer mở cho PC này.

Trong Windows 10 và các phiên bản trước, File Explorer (được gọi là Windows Explorer trong các phiên bản trước của Windows) cũng có thể được khởi chạy bằng phím nóng Windows + E. Nhưng hầu hết người dùng thích mở File Explorer bằng cách nhấp vào biểu tượng của nó trong menu Bắt đầu hoặc thanh tác vụ.

Đôi khi, biểu tượng File Explorer có thể không xuất hiện trong menu Bắt đầu của Windows 10. Nói cách khác, File Explorer có thể bị thiếu trong menu Start mà không có lý do cụ thể, buộc bạn phải khởi chạy File Explorer bằng các phương thức khác.

Nếu File Explorer bị thiếu trong menu Start trong Windows 10, bạn có thể dễ dàng khôi phục nó bằng cách làm theo các hướng dẫn bên dưới.

Khắc phục biểu tượng File Explorer bị thiếu trong menu Bắt đầu của Windows 10

Phương pháp 1 trên 4

Kiểm tra ứng dụng Cài đặt

File Explorer và nhiều vị trí khác có thể được thêm hoặc xóa bằng cách sử dụng cài đặt trong ứng dụng Cài đặt mới. Đây là cách kiểm tra nó:

Bước 1: Mở Cài đặt bằng cách nhấp vào biểu tượng của nó ở khu vực phía dưới bên trái của menu Bắt đầu hoặc nhấn đồng thời logo Windows và phím I. Nếu biểu tượng Cài đặt bị thiếu trong Bắt đầu, vui lòng tham khảo biểu tượng Cài đặt của chúng tôi bị thiếu trong menu Bắt đầu trong hướng dẫn Windows 10 để biết hướng dẫn chi tiết.

Bước 2: Khi Cài đặt được khởi chạy, bấm vào Cá nhân hóa, rồi bấm Bắt đầu .

Bước 3: Nhấp vào Chọn thư mục nào xuất hiện trên liên kết Bắt đầu . Bật tùy chọn có nhãn File Explorer để thêm File Explorer trở lại menu Start.

Nhưng nếu tùy chọn File Explorer có màu xám như trong hình bên dưới, vui lòng tham khảo các hướng dẫn trong Phương pháp 2.

Phương pháp 2 trên 4

Khôi phục phím tắt File Explorer bị thiếu vào menu Bắt đầu

Nếu tùy chọn File Explorer có màu xám trong Cài đặt như trong hình bên dưới, thì đó là do phím tắt File Explorer bị thiếu trong thư mục Start Menu Location. Bạn cần thêm lối tắt File Explorer trở lại Menu Start Start để bật tùy chọn File Explorer màu xám trong Cài đặt.

Bước 1: Tải xuống tệp Explorer.zip từ đây. Giải nén tệp zip để có được lối tắt File Explorer.

Bước 2: Trong hộp lệnh Run (sử dụng logo Windows + R để mở tương tự), nhập đường dẫn sau, sau đó nhấn phím Enter để mở thư mục Stat Menu Location.

C: \ ProgramData \ Microsoft \ Windows \ Start Menu Địa điểm

Trong lệnh trên, thay thế C C CNG bằng ký tự ổ đĩa nơi cài đặt Windows 10.

Bước 3: Sao chép và dán phím tắt File Explorer vào thư mục Start Menu Location. Nhấp vào nút Tiếp tục khi bạn thấy hộp thoại xác nhận.

Bước 4: Mở Cài đặt, bấm Cá nhân hóa, bấm Bắt đầu, bấm Chọn thư mục nào sẽ xuất hiện trên Bắt đầu, rồi bật tùy chọn File Explorer.

Phương pháp 3 trên 4

Một phương pháp khác để sửa lỗi File Explorer màu xám trong Cài đặt

Bước 1: Mở Menu Bắt đầu Thư mục Địa điểm bằng cách nhập đường dẫn sau vào hộp lệnh Run và sau đó nhấn phím Enter.

C: \ ProgramData \ Microsoft \ Windows \ Start Menu Địa điểm

Trong lệnh trên, thay thế Cv Cv bằng ký tự ổ đĩa của ổ đĩa nơi Windows 10 được cài đặt.

Bước 2: Khi Menu Bắt đầu Thư mục Địa điểm được mở, bấm chuột phải vào vùng trống của thư mục và bấm Thuộc tính .

Bước 3: Trong tab Phiên bản trước, chọn ngày cũ nhất và sau đó nhấp vào nút Khôi phục .

Bước 4: Kiểm tra thư mục là lối tắt File Explorer đang xuất hiện và nếu xuất hiện, tùy chọn File Explorer sẽ khả dụng ngay trong Cài đặt.

Bước 5: Điều hướng đến ứng dụng Cài đặt > Cá nhân hóa > Bắt đầu > Chọn thư mục nào xuất hiện trên Bắt đầu, sau đó bật tùy chọn File Explorer.

Phương pháp 4 của 4

Bước 1: Đầu tiên chúng ta cần tạo lối tắt File Explorer. Để làm như vậy, bấm chuột phải vào vùng trống của màn hình nền, bấm Mới, sau đó bấm Phím tắt để mở Trình hướng dẫn Tạo Lối tắt.

Bước 2: Trong phần Nhập vị trí của hộp mục, nhập đường dẫn sau:

% Windir% \ explorer.exe

Nhấn nút Next.

Bước 3: Khi bạn được yêu cầu nhập tên cho lối tắt, hãy nhập File Explorer và sau đó nhấp vào nút Kết thúc để tạo lối tắt File Explorer trên màn hình.

Bước 4: Mở hộp lệnh Run bằng cách nhấn đồng thời các phím Windows logo và R trên bàn phím của bạn. Trong hộp lệnh Run, nhập đường dẫn sau (sao chép và dán), sau đó nhấn phím Enter để mở thư mục Start Menu Location.

C: \ ProgramData \ Microsoft \ Windows \ Start Menu Địa điểm

Trong lệnh trên, thay thế C C C với tên ký tự ổ đĩa của Windows 10 được cài đặt.

Bước 5: Khi thư mục Start Menu Location được mở, sao chép và dán phím tắt File Explorer đã tạo trước đó từ máy tính để bàn vào thư mục Start Menu Location. Giữ thư mục mở.

Nhấp vào nút Tiếp tục khi bạn thấy hộp thoại xác nhận.

Bước 6: Mở ứng dụng Cài đặt ngay bây giờ và điều hướng đến Chọn thư mục nào xuất hiện trên Bắt đầu (Cài đặt> Cá nhân hóa> Bắt đầu). Tùy chọn File Explorer phải có sẵn để chọn ngay bây giờ. Bật tùy chọn Khám phá tệp để xem biểu tượng File Explorer trong menu Bắt đầu của Windows 10.

Chúc may mắn!