Cách bật Tone Alert cho Caps Lock, Num Lock và Scroll Lock Keys trong Windows 8

Có thể là trên máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc netbook, phím Caps Lock, Num Lock và Scroll Lock, đặc biệt là Caps Lock và Scroll Lock, là ba phím ít được sử dụng nhất. Nhiều lần, chúng tôi vô tình nhấn phím Caps Lock trong khi nhấn phím Shift hoặc Tab. Sẽ không hay nếu chúng ta có thể nghe thấy tiếng bíp khi vô tình hoặc cố ý nhấn phím Scroll Lock, Caps Lock hoặc Num Lock?

Nếu bạn đang ở trên Windows 7 hoặc Windows 8, bạn có thể sử dụng Dễ truy cập để bật âm báo cho các phím này. Người dùng quan tâm muốn nghe âm báo thức khi nhấn phím Caps Lock, Num Lock hoặc Scroll Lock có thể làm theo quy trình được đưa ra dưới đây để bật âm báo cho các phím này.

Bước 1: Khởi chạy hộp thoại Run (sử dụng các phím Windows + R). Trong hộp thoại Run, nhập control.exe để mở Bảng điều khiển. Người dùng Windows 7 có thể vào menu Bắt đầu và sau đó nhấp vào Bảng điều khiển.

Bước 2: Trong Bảng điều khiển, nhấp vào Dễ truy cập để mở cửa sổ Dễ truy cập. Tại đây, nhấp vào Thay đổi cách bàn phím của bạn hoạt động tùy chọn để mở Làm cho bàn phím dễ sử dụng hơn.

Bước 3: Tại đây, kích hoạt tùy chọn có tên Bật khóa chuyển đổi và nhấp vào nút Áp dụng. Từ giờ trở đi, bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp khi nhấn phím Caps Lock, Scroll Lock hoặc Num Lock.