Xóa Chỉnh sửa với tùy chọn hình ảnh từ Menu ngữ cảnh Windows 10

Với Bản cập nhật người tạo cho Windows 10 (v1703), Microsoft đã thêm hai tùy chọn mới vào menu ngữ cảnh tệp. Khi bạn nhấp chuột phải vào tệp hình ảnh, Chỉnh sửa bằng Paint 3D và tùy chọn Chỉnh sửa bằng Ảnh xuất hiện ở gần đầu menu ngữ cảnh.

Trước đây chúng tôi đã chỉ cho bạn cách xóa tùy chọn Chỉnh sửa bằng Paint 3D khỏi menu ngữ cảnh. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xem cách xóa hoặc thêm tùy chọn Chỉnh sửa bằng Ảnh.

Như tên cho thấy, khi bạn nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa bằng Ảnh, tệp hình ảnh sẽ được mở bằng ứng dụng Ảnh. Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh bằng cách sử dụng các cài đặt và tùy chọn khác nhau trong ứng dụng Ảnh.

Nếu bạn sử dụng chương trình hoặc ứng dụng của bên thứ ba để chỉnh sửa ảnh trong Windows 10 và không bao giờ hoặc hiếm khi sử dụng ứng dụng Ảnh mặc định để chỉnh sửa ảnh, bạn có thể xem xét xóa tùy chọn Chỉnh sửa bằng Ảnh khỏi menu ngữ cảnh ảnh của Windows 10.

Có hai cách để thoát khỏi tùy chọn Chỉnh sửa bằng Ảnh từ menu ngữ cảnh tệp của Windows 10. Bạn có thể dễ dàng xóa tùy chọn Chỉnh sửa bằng Ảnh bằng cách đặt một ứng dụng hoặc chương trình khác ngoài ứng dụng Ảnh làm trình xem ảnh mặc định. Chẳng hạn, bạn có thể đặt Trình xem ảnh Windows cổ điển. Nói tóm lại, tùy chọn Chỉnh sửa bằng Ảnh chỉ hiển thị nếu ứng dụng Ảnh là trình xem ảnh mặc định. Vì vậy, nếu tùy chọn không xuất hiện, thì đó là vì ứng dụng Ảnh không phải là trình xem ảnh mặc định.

Nhưng nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng Ảnh làm trình xem ảnh mặc định, bạn có thể chỉnh sửa Windows Registry theo cách thủ công để xóa tùy chọn Chỉnh sửa bằng Ảnh.

Phương pháp 1 trên 2

Đặt bất kỳ ứng dụng / chương trình nào khác làm trình xem ảnh mặc định

Như đã nói, cài đặt chương trình hoặc ứng dụng khác ngoài Ảnh sẽ xóa tùy chọn Chỉnh sửa bằng Ảnh khỏi menu ngữ cảnh tệp. Đây là cách để làm điều đó.

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt. Điều hướng đến Ứng dụng > Ứng dụng mặc định .

Bước 2: Trong phần Trình xem ảnh, nhấp vào Ảnh, chọn ứng dụng / chương trình bạn muốn đặt làm mặc định.

Phương pháp 2 trên 2

Xóa Chỉnh sửa bằng Ảnh bằng Registry

Bước 1: Nhập Regedit.exe vào trường tìm kiếm Start / taskbar và sau đó nhấn phím Enter. Bấm vào nút Có khi bạn thấy màn hình Kiểm soát tài khoản người dùng để mở Registry Editor.

Bước 2: Tại cửa sổ Registry Editor, điều hướng đến phím sau:

HKEY_CLASSES_ROOT \ AppX43hnxtbyyps62jhe9sqpdzxn1790zetc \ Shell \ ShellEdit

Bước 3: Ở phía bên phải, nhấp chuột phải vào một vị trí trống, nhấp vào Mới, nhấp vào Giá trị chuỗi, sau đó đặt tên là Chương trình lập trình . Bạn có thể đóng Registry Editor ngay bây giờ. Đó là nó!

Tùy chọn Chỉnh sửa với Ảnh sẽ không xuất hiện ngay bây giờ khi bạn nhấp chuột phải vào tệp ảnh.

Để khôi phục tùy chọn, hãy xóa khóa Programmaticaccessonly .