Riêng tư

Chính sách bảo mật

Tại intowindows.com, chúng tôi nhận ra rằng quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn là quan trọng. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai.

Địa chỉ email

Chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn với bất cứ ai.

Đăng nhập tập tin

Như với hầu hết các trang web khác, chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu có trong tệp nhật ký. Thông tin trong các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ IP (giao thức internet), ISP của bạn (nhà cung cấp dịch vụ internet, như AOL hoặc Shaw Cable), trình duyệt bạn đã sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi (như Internet Explorer hoặc Firefox), thời gian bạn sử dụng đã truy cập trang web của chúng tôi và những trang bạn đã truy cập trên khắp trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba (Google Ads) để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn) về các lần truy cập vào trang web này để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm.

Bản quyền

Liên kết đến bất kỳ trang nào trên trang web này đều được cho phép và hoan nghênh, nhưng liên kết nóng đến bất kỳ phần nào khác của nội dung như hình ảnh đều bị cấm và bất hợp pháp. Ngoài ra, tải xuống và sử dụng nội dung của trang web này ngoài mục đích sử dụng riêng tư đều bị cấm và bất hợp pháp.